XUẤT “E-DO” TRÊN FAST PRO?

FAST PRO vừa cập nhật chức năng hiển thị QR – Code trên chứng từ.

Giờ đây, khách hàng của bạn có thể dễ dàng download D/O có chứa QR – Code.

Kho hàng quét mã tra cứu và đối chiếu nhanh chóng để giao hàng.

💲 Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. 💲

CHỈ BẰNG MỘT CÚ CLICKFAST PRO – đơn vị tiên phong trong việc số hóa quản lý xuất nhập khẩu.

______________________

[PHẦN MỀM QUẢN LÝ LOGISTICS FAST PRO]

Website: www.softek.vn

#phanmemquanlygiaonhanvantai#phanmemquanlylogistics#phanmemlogistics#fastpro#softek#logistics#giaonhanvantai#phanmemforwarder#edo