CHỨC NĂNG ADMIN

BỘ PHẬN QUẢN LÝ

Phần mềm có hệ thống phân quyền, phân cấp cụ thể nhằm giúp cho việc kiểm soát được lượng dữ liệu mà nhân viên được quyền thấy và thao tác để đảm bảo tính bảo mật.

Các chức năng chính của phân hệ quản lý:

  • Phân quyền: truy cập hệ thống, giám sát các bộ phận làm việc thông qua các báo cáo thống kê, mở khóa lô hàng, lịch sử hoạt động …
  • Báo cáo sales: báo cáo sales hàng tháng của từng bộ phận, nhân viên sales, top “N” nhân viên sales/đại lý/shipper/consignee/khách hàng có profit/doanh thu cao nhất …
  • Báo cáo sản lượng: danh sách các lô hàng đã thực hiện, Top “N” nhân viên sales/đại lý/shipper/consignee/khách hàng có sản lượng (kgs, cbm, tues, shipment) cao nhất…
  • Báo cáo công nợ: báo cáo công nợ (phải thu/phải trả/đã thu/đã trả …), tuổi nợ, Statement of Account, công nợ Commission, … à giúp quản lý thanh toán công nợ cho hãng tàu, hãng hàng không (airlines) đúng hạn …
  • Cài đặt thông tin cấu hình: bộ phận quản lý quy định các thiết lập chung cho công ty như: số ngày tự động khóa lô hàng, quy định nhân viên duyệt tạm ứng/thanh toán, số thập phân hiển thị và làm tròn, …
  • Duyệt các yêu cầu của nhân viên: ký duyệt tạm ứng/thanh toán, yêu cầu mở khóa (lô hàng, invoice), v.v….
  • Tra cứu lịch sử hoạt động của nhân viên: trong trường hợp cần bộ phận quản lý có thể tra cứu lại như: lịch sử cập nhật chứng từ trên một lô hàng, lịch sử chỉnh sửa phí trên một lô hàng, lịch sử thao tác của nhân viên.
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FAST PRO