Liên hệ

Address: 21A Street No. 2, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Hotline: (028) 7101 1796

Email: info@softek.vn

Hỗ trợ kỹ thuật:

  • Ms. Hà: 02871011796 Ext: 100
  • Mr. Võ: 02871011796 Ext: 101
  • Mr. Phong: 02871011796 Ext: 101
  • Mr. Vũ: 02871011796 Ext: 102
  • Mr. Sơn: 02871011796 Ext: 104
  • Mr. Thọ: 02871011796 Ext: 105
  • Mr. Công: 02871011796 Ext: 106
 Kinh doanh:
  • Mr. David: 0908 271 796
  • Ms. Thương: 0363 033 156

Bộ phận kế toán:

  • Ms. Phương: 02871011796 Ext: 107