Quy trình phát triển phần mềm

Softek đã áp dụng tiêu chuẩn phát triển phần mềm cho riêng mình gồm nhiều tầng nhằm giảm thiểu thời gian thực hiện, chi phí và giá thành. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mức độ đầu tư của dự án.

Tiêu chuẩn này là thích hợp cho nhiều loại dự án. Thời gian thực hiện cho mỗi bước là  khác nhau và không cố định. Trong từng trường hợp, Softek sẽ linh động rút ngắn hay kéo dài thời gian thực hiện nhưng  công việc vẫn đạt hiệu quả như mong muốn. Những phát sinh thêm sẽ không được tính trong tổng thời gian thực hiện theo quy trình này.