Vision – Mission

TẦM NHÌN:

  • Dựa trên đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật cao Softek mang đến những giải pháp tốt nhất trong quản lý cho khách hàng trong nước và quốc tế.
  • Trở thành nhà cung cấp phần mềm giao nhận vận tải/phần mềm logistics/phần mềm forwarding hàng đầu trong khu vực, mang đến hiệu quả kinh doanh, giá trị gia tăng cho khách hàng.

SỨ MỆNH:

  • Mãi mãi là người bạn trung thành, là đối tác chuyên nghiệp luôn bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.
  • Với phương châm “Hiệu quả của bạn – giá trị của chúng tôi”, Softek luôn nâng cao lợi ích, hiệu quả của khách hàng làm đầu.
  • Cùng với đó việc phát huy các giá trị, sự nghiệp cho mỗi thành viên và xây dựng quốc gia phồn thịnh là sứ mệnh quan trọng của Softek.