SEA

I. SEA EXPORT (FCL/LCL)

Tạo và quản lý các lô hàng SEA xuất (FCL/LCL) hỗ trợ các dạng lô hàng một M một M-B/L một H-B/L nhiều H-B/L, LCL Consol (các lô hàng consol nhưng không phải nguyên container) chuyên nghiệp:

 • Nhập dữ liệu một lần duy nhất in ra các chứng từ: Booking Note, H-B/L, Shipping Instruction (SI), Manifest, Loading conform, Pre-alert, Telex Release, P/L Sheet, Shipment Cover Page…
 • Nhập doanh thu và chi phí tự động tính profit, debit note, credit note, VAT invoice, SOA.
 • Đặc biệt chức năng tạo các H-B/L thực xuất không làm ảnh hưởng đến dữ liệu H-B/L chính, hiển thị cước phí, các khoản phí khác và các thông tin khác trên H-B/L linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng …

II. SEA EXPORT (CONSOL)

Tạo và quản lý các lô hàng SEA xuất CONSOL kế thừa đầy đủ các tính năng của SEA EXPORT (FCL/LCL). Đặc biệt chức năng quản lý hàng Sea Export consol có thêm các tính năng sau:

 • In biên bản đóng container tại các bãi, chuyển đổi qua lại các booking giữa các lô hàng consol với nhau (nhằm tạo thuận lợi trong việc giúp người quản lý cont consol có thể thêm các booking từ các lô hàng khác vào cont consol còn thiếu cũng như bỏ ra các booking thừa …)
 • Chức năng nhập giá cost rất thuận lợi và nhanh chóng cho các Booking (chỉ nhập một lần, hệ thống sẽ tự tính giá cost cho các Booking trong shipment theo CBM, các đơn vị tính khác) nhằm tính profit cho từng nhân viên sales có tham gia trong cont consol
 • Chức năng tạo debit/credit (Freight Manifest) cho các đối tác, đại lý nhanh chóng, gọn gàng và chuyện nghiệp.

III. SEA IMPORT (FCL/LCL)

Tạo và quản lý các lô hàng SEA IMPORT (FCL/LCL) hỗ trợ các dạng lô hàng một M-B/L một H-B/L một M-B/L nhiều H-B/L, Consol (các lô hàng lẻ nhưng không nguyên container) chuyên nghiệp bao gồm:

 • Nhập dữ liệu một lần duy nhất in ra các chứng từ: Arrival Notice, D/O, Authorized Letter (giấy ủy quyền), Cargo Manifest, P/L Sheet, Shipment Cover Page…
 • Nhập doanh thu và chi phí tự động tính profit, debit note, credit note, VAT invoice, SOA.
 • Đặc biệt chức năng quản lý giao nhận chứng từ, nhận hàng chuyên nghiệp, ghi nhận thời gian người sử dụng phát hành lệnh giao hàng, gửi giấy báo nhận hàng …
 • Xuất E-manifest theo chuẩn của Hải quan.

IV. SEA IMPORT (CONSOL)

Tạo và quản lý các lô hàng SEA nhập CONSOL kế thừa đầy đủ các tính năng của SEA IMPORT (FCL/LCL). Đặc biệt chức năng quản lý hàng Sea Import consol có thêm các tính năng như sau:

 • Chức năng nhập giá cost rất thuận lợi và nhanh chóng cho các H-B/L (chỉ nhập một lần, hệ thống sẽ tự tính giá cost cho các H-B/L trong shipment theo CBM, các đơn vị tính khác) nhằm tính profit cho từng nhân viên sales có tham gia trong cont consol.
 • Chức năng tạo debit/credit (Freight Manifest) cho các đối tác, đại lý nhanh chóng, gọn gàng và chuyện nghiệp.
 • Xuất E-manifest theo chuẩn của Hải quan.

Các giải pháp truyền nhận dữ liệu với hãng tàu

 • VGM (Verified Gross Mass Declaration and Compliance): Cho phép gửi trực tiếp VGM đến các hãng tàu từ phần mềm F.A.S.T PRO V6.0
 • Find a Voyage.
 • Submit Shipping Instructions.
 • Proof & Print Bill of Lading.
 • Track & Trace Shipment: thông qua số BILL, Container.
 • AMS EDI: Xuất ra file EDI theo tiêu chuẩn của Hải quan Mỹ và Hải quan Canada.
 • NACCS: Xuất ra file EDI theo tiêu chuẩn của Hải quan Nhật.
 • E-Manifest: Xuất ra file EDI theo tiêu chuẩn của Hải quan Việt Nam