TRUCKING

IINLAND TRUCKING

Hỗ trợ in Trucking-Bill, các mẫu biểu báo cáo về sản lượng theo từng xe.

Quản lý các lô hàng vận chuyển (xe container/xe tải), quản lý từng chuyến hàng, lợi nhuận từng

chuyến hàng được tính như sau:

  • Giá bán – (chi phí + các khoản phải trả khác (xe thuê ngoài, công an, cầu đường bốc xếp, các chi phí được khấu hao của xe vận chuyển)).
  • Giá bán có thể được nhập tự động từ bảng báo giá cho khách hàng theo tuyến (quãng đường), các chi phí phát sinh khác …

II. CONTAINER MANAGEMENT

  • Quản lý chi phí lưu cont cho hàng nhập. Chi phí sẽ được tự động cập nhật dựa theo cài đặt của người quản lý (Dem, Det, Tariff…).
  • Chức năng quản lý trạng thái và lịch sử Container