LOGISTICS

LOGISITICS AIR (IMPORT & EXPORT), SEA (IMPORT & EXPORT – FLC/LCL), LOGISTICS ONLY

Tạo và quản lý các lô hàng giao nhận (làm thủ tục hải quan …)

  • Đối với các lô hàng có sử dụng các dịch vụ Air (Import & Export), Sea (FCL/LCL/CONSOL – Import & Export) sẽ sử dụng dịch vụ làm giao nhận (logistics) dưới dạng file attached trong các lô hàng đó hoặc tạo một lô hàng logistics có liên kết, riêng đối với các lô hàng chỉ có dịch vụ giao nhận sẽ tạo riêng và quản lý riêng trong phân hệ dành cho chức năng quản lý hàng giao nhận.
  • Đặc biệt phần mềm cung cấp giải pháp quản lý nhân viên hiện trường rất chặt chẽ, khi có phát sinh dịch vụ giao nhận nhân viên chứng từ hoặc nhân viên quản lý lô hàng có làm giao nhận sẽ tạo phiếu yêu cầu dịch vụ giao nhận và gửi đến bộ phận giao nhận (hệ thống sẽ tự gửi đến nhân viên được chỉ định, và sẽ phản hồi lại người gửi kết quả phiếu yêu cầu có được chấp nhận hay không).
  • Sau khi nhân viên bộ phận giao nhận tiếp nhận tiếp nhận phiếu yêu cầu (có thể chấp nhận hoặc từ chối), trường hợp nếu chấp nhận phiếu yêu cầu thì nhân viên đó sẽ chỉ định (phân luồng) cho nhân viên hiện trường nào xử lý, nhân viên được chỉ định xử lý sẽ vào hệ thống tạm ứng tiền (phiếu tạo ứng sẽ được các Trưởng bộ phận – Kế toán – Giám đốc duyệt) và đi làm hàng.
  • Sau khi làm hàng xong, nhân viên xử lý sẽ vào lại hệ thống và làm phiếu đề nghị thanh toán (thông qua các Đại diện bộ phận nêu trên duyệt thanh toán).
  • Sau khi phí giải chi được duyệt thì các chi tiết giải chi sẽ được tự động đưa vào làm chi phí của lô hàng.
  • Điểm đặc biệt ở đây là việc quản lý các phí chi hộ, người giải chi sẽ ghi rõ chi phí nào là dạng chi hộ và sau khi được duyệt hệ thống cũng sẽ tự động debit (thu lại) khách hàng khoản đã chi hộ đó. Hệ thống có chức năng quản lý tạm ứng/thanh toán, công nợ của các nhân viên tạm ứng thanh toán, thời hạn tạm ứng/thanh toán …

Kế thừa dữ liệu từ phần mềm Thái Sơn

  • Phần mềm có chức năng cho phép bộ phận chứng từ logisitics lấy dữ liệu các tờ khai đã nhập từ phần mềm Thái Sơn rất tiện lợi và nhanh chóng mà không cần phải nhập lại.