AIR

I. AIR EXPORT

Tạo và quản lý các lô hàng AIR xuất (hỗ trợ các dạng lô hàng một MAWB một HAWB một MAWB nhiều HAWB, Consol chuyên nghiệp):

  • Nhập dữ liệu một lần duy nhất in ra các chứng từ: HAWB, MAWB, Manifest, P/L Sheet, Shipment Cover Page v.v…
  • Nhập doanh thu và chi phí tự động tính profit, debit note, credit note, VAT invoice, SOA.
  • Đặc biệt chức năng tạo các HAWB thực xuất không làm ảnh hưởng đến dữ liệu HAWB chính, quản lý số liệu C.W trên MAWB và HAWB khác nhau, nhập dimension dạng text tự động tính C.W.
  • Hiển thị cước phí và các khoản phí khác trên HAWB linh hoạt …

II. AIR IMPORT

Tạo và quản lý các lô hàng AIR nhập (hỗ trợ các dạng lô hàng một MAWB một HAWB một MAWB nhiều HAWB, Consol chuyên nghiệp):

  • Nhập dữ liệu một lần duy nhất in ra các chứng từ: Arrival Notice, Authorized Letter (giấy ủy quyền) – hỗ trợ 2 loại mẫu: 1/ công ty ủy quyền cho consignee nhận hàng, 2/ consignee ủy quyền cho công ty nhận hàng, P/L Sheet, Shipment Cover Page…
  • Nhập doanh thu và chi phí tự động tính profit, debit note, credit note, VAT invoice, SOA.
  • Đặc biệt chức năng quản lý giao nhận chứng từ, nhận hàng chuyên nghiệp, ghi nhận thời gian người sử dụng phát hành ủy quyền, gửi giấy báo nhận hàng …