Công cụ tìm kiếm mô tả hàng hóa In

Nhằm giúp cho bộ phận khai báo hải quan tìm kiếm được thông tin về hàng hóa như thuế suất ưu đãi, thuế VAT... một cách nhanh chóng, Softek đã phát hành một công cụ miễn phí mà nó sẽ:
  • truy xuất thông tin từ hệ thống thông tin về hàng hóa của hải quan Việt  Nam nên cho kết quả chính xác nhất.
  • miễn phí 100% như là những tiện ích gia tăng thường thấy khi sử dụng phần mềm FAST.
  • có sự trình bày đơn giản các kết quả tìm thấy, tiện để truy xuất nhiều chủng loại hàng hóa.

Công cụ này tương thích hoàn toàn với một số phiên bản của hệ điều hành Window như Vista, Window 7 và đã sẵn sàng để tải xuống tại đây. Đối với hệ điều hành XP, co thể hệ thống của bạn cần phải cài đặt thêm bộ .NET framework 2.0. Hãy hỏi nhân viên kỹ thuật của bạn để xem hệ thống của bạn đã có bộ framework trên hay chưa.